Pazar, Kasım 11, 2007

İletişim Dil ve Kültür

GÜNLÜK PLÂN
Dersin Adı : Dil ve Anlatım

Sınıf : 9-A,G,N,M

Ünitenin Adı –No : İletişim Dil ve Kültür-1

Konu : Dilin İşlevleri

Önerilen Süre : 40’

Öğrenci Kazanımları (Hedef ve Davranışlar) : *İletişim tablosundan hareketle dilin işlevlerini açıklar. *Dil-insan ilişkisini belirler. *Dil dışındaki iletişim araçlarının kullanımıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. *Dille gerçekleştirilen iletişimin diğerlerinden farkını sezer.

Ünite Kavramları ve Sembolleri Davranış Örüntüsü :

Öğretme, Öğrenme Yöntem ve Teknikleri : Takrir, Soru-yanıt, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama.

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç Gereç ve Kaynakça : Ders kitabı, Bilgisayar(İnternetten indirilen metinler)

Öğretme ve Öğrenme Etkinlikleri :

*Dikkati çekme-Güdüleme : “Çevredeki insanlarla nasıl iletişim kurabiliriz?

Yanlış anlaşıldığınızda neler hissedersiniz? İletişim çeşitleri neler olabilir?” gibi sorularla derse başlanır.

*Gözden geçirme: Sait Faik Abasıyanık’ın “Şehri Unutan Adam” isimli öyküsü okunur. Öğrencilere bu öyküde var olan iletişim çeşitleri sorulur.

“Dil dışı göstergeler de dil göstergesi kadar etkili olabiliyor mu? Bu öyküde dilin hangi işlevleri (görevleri) kullanılmıştır?” soruları ile öğrenciler dilin işlevleri hakkında düşünmeye sevk edilir.

*Derse geçiş :*İnsanların geliştirdiği en doğal ve en gelişmiş iletişim aracı dildir. *Dil anlamını kullanıldığı bağlamdan alır ve bu bağlamda işlevler yüklenir. *Bir iletişim sırasında dil birden çok işlevle kullanılabilir.

Dilin işlevleri :

1- Göndericilik İşlevi : Bir varlığı veya görüşü olduğu gibi betimlemektir. (S.13

2. Etkinlik)

2- Heyecan Bildirme İşlevi : Coşku ve heyecanı dile getiren metinlerde kullanılır.

(S.14’teki metinde geçen : “A, herif deli midir nedir, gülüyor!” tümcesi)

3- Alıcıyı Harekete Geçirme İşlevi : İletişim; alıcıda bir etki uyandırması, onun bir işi yapması, bir eyleme bulunması amacıyla düzenlenmişse, dil alıcıyı harekete geçirme işlevi kazanır. ( Arkaya doğru ilerleyelim.)

4- Kanalı Kontrol İşlevi : Dil, iletişim sırasında iletişimin sürüp sürmediğini denetlemek için kullanılır.(Konuyu anladınız mı?)

5- Şiirsel İşlev (Edebî) : Burada sanata özgü gerçeklikle dilin kullanımı söz konusudur.

(Ders Kitabında S. 14’teki şiir parçaları)

6- Dil Ötesi İşlev : Dil dilbilgisi kurallarını ve dille ilgili özellikleri anlatmak için kullanılır. (Tümcelerin sonuna nokta konur.)

*Bireysel öğrenme etkinlikleri :S.15’te dilin işlevleri çizelgesinde boş bırakılan yerlere örnek tümceler yazınız.

Özet : Demek ki dil kullanıldığı yere göre işlev kazanmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme: S.15 (Ders Kitabı)

Plânın uygulanmasına ilişkin açıklamalar : Konu belirlenen sürede anlatılmış sorulara sınıfın geneli tarafından doğru yanıtlar verilmiştir.

Hiç yorum yok: